Login

Tko je online

Imamo 3 gostiju i nema članova online

Na sastanku Župnog pastoralnog vijeća i župnog ekonomskog vijeća od petka 19.9.2014. odlučeno je sljedeće u vezi župne crkve i fasade. Budući da su vremena teška po materijalnom pitanju za sve nas, a ako nemaju župljani nema ni župa, jer župa živi i funkcionira od darova župljana, ipak se nije odustalo od fasade za župnu crkvu.

Svi vijećnici su jednoglasno izrekli da se na proljeće mora krenuti s radovima.

A to znači sljedeće: da ostajemo pri onih 600 kuna po obitelji te bi se sredstva prikupljala po kućama počevši od 10. mjeseca 2014. Svi župljani bi bili uključeni u to s čime se i računa. Da bi krenuli na proljeće u radove čim vrijeme dopusti moramo ispuniti sljedeće uvjete:

1. Projekt fasade težak je oko 650 000 kuna— (tu spada skela, skidanje sve stare žbuke, sanacija pukotina na zidovima crkve i tornja, satovi na tornju, popravak prozora na tornju, stolarija– zamjena ili saniranje, novo žbukanje, te završni sloj boje i naravno sam rad izvođača)

2. Ishoditi dopuštenje od Konzervatorskog odjela u Krapini

3. Ishoditi dopuštenje i dozvolu od Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagreba

4. Oslonjeni smo na vlastita sredstva župljana

5. Da bi ishodili dozvole i dopuštenja moramo imati osiguran novac(ili min. 2/3 sredstava od ukupnog iznosa cca. 443 000 kuna )

POMOZ NAM BOG, SV. ANA I MAJKA BOŽJA GORSKA

 

Aktualno

 

Probe zborova-po dogovoru s voditeljima.